Parkering i Trångsund centrum

Trångsund centrum har uppdragit åt Nordic Level Parking att ombesörja övervakning av parkeringsplatser och parkeringshus. Skälet är att attraktiva parkeringsplatser ska finnas tillgängliga för besökare vid centrumanläggningar, skolor och idrottsanläggningar etc. Om dessa inte övervakades finns risken att de istället används för långtidsparkering.

Utomhusparkering 
P-skiva 2 timmar
Parkeringsförbud alla nätter 02-06.