GPS-koordinater till Trångsund centrum

WGS84
59°13' 40"N 18° 7' 50" E